SUP huren

Het is ook mogelijk om een tocht (suptour) te maken of les te krijgen van een ervaren SUP instructeur.  Vraag hier om de mogelijkheden.
Voor maatwerk en andere mogelijkheden mail naar info@supsurfari.nl of bel naar 0164 700 238 voor meer info.

Onze spelregels:

  • de materialen worden onbeschadigd weer ingeleverd worden bij SupSurfari
  • laat de SUP(s) niet onbeheerd achter. Inleveren alleen aan iemand van SupSurfari.
  • SLOPEN IS KOPEN: bij beschadigingen van het gebruikte dient Verhuurder de reparatiekosten te vergoeden en/of het materiaal te vervangen.
  • Alle schade die de Verhuurder lijdt als gevolg van schade aan SUP en/of toebehoren van SUP of schade door het vermist raken van SUP komt voor rekening van de Cursist.
  • SupSurfari is nimmer aansprakelijk voor schade/letsel welke de Verhuurder lijdt als gevolg  van het gebruik van de SUP en/of de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid zijdens SupSurfari.
  • SupSurfari is nimmer aansprakelijk voor schade/letsel welke derden lijden als gevolg van het gebruik van de SUP door de Verhuurder en/of derden aan wie SupSurfari de SUP ter beschikking heeft gesteld.

× WhatsSUP?